ZMIANA SIEDZIBY

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 września br. następuje zmiana lokalizacji Biura Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz zmiana numeru telefonu. Nowa siedziba Biura Lokalnej Grupy Działania mieści się w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88 (budynek Centrum Rolniczego, 2. piętro).

Jednocześnie zmianie ulega numer telefonu - nowy numer 603 074 945.

Wobec powyższego, nasz nowy adres do korespondencji to:
Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków


DYŻURY DORADCÓW

          Informujemy, że dyżury doradców odbywać się będą według poniższej podanego harmonogramu. Wszelkie ewentualne zmiany w terminach dyżurów będziemy podawać na stronie internetowej na bieżąco. Przypominamy o konieczności telefonicznego ustalenia terminu z doradcą:
Liliana Helwich        0 603 074 945
Joanna Makuch        0 607 659 612

Zgłoszenia usługi doradczej dokonać można również  elektronicznie za pośrednictwem formularza

Harmonogram dyżurów doradców
Data Godziny Osoba pełniąca dyżur
28.09.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
01.10.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
05.10.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
08.10.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
12.10.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
15.10.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
19.10.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
22.10.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
26.10.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
29.10.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
02.11.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
05.11.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
09.11.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
12.11.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
16.11.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
19.11.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
23.11.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
26.11.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
30.11.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
03.12.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
07.12.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
10.12.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich
14.12.2009 15:00 - 18:00 Joanna Makuch
17.12.2009 15.30 – 17.00 Liliana Helwich


Podsumowanie spotkań w ramach „Szkoły Lokalnych Liderów”

          W piątkowe popołudnie 11 września br. rozpoczęły się spotkania w ramach „Szkoły Lokalnych Liderów”. Pierwsze, trzydniowe spotkanie, poświęcone było roli lokalnego lidera, roli animatora. Uczestnicy szkolenia wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem lidera w środowisku lokalnym, wymieniali się swoimi doświadczeniami w przewodzeniu lokalnym grupom, animowaniu swoich środowisk. Poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w której roli osobiście czują się najlepiej. Czy te role można łączyć? Co zrobić, żeby pozostałym mieszkańcom „chciało się chcieć”? Rezultaty pracy grupowej, jak również wyniki dyskusji uczestniczki i uczestnicy prezentowali na flip chartach. Ich omawianie było kolejnym pretekstem do dalszych dyskusji.
W spotkaniach wzięło udział 28 osób: 18 osób w Czarnkowie (dwie grupy) i 10 osób w Wieleniu (1 grupa). Spotkania prowadzili doświadczeni trenerzy ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Poznania: Ewa Gałka, Anna Paulina Matczuk (w Czarnkowie) i Rafał Jaworski (w Wieleniu).

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem w ramach Bloku II „Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy” wprowadzona została mała modyfikacja planów. Zamiast spotkania jednodniowego dla 15-osobowej grupy przeprowadzono dwa spotkania jednodniowe dla łącznie 30 osób. Zgodnie z prośbami uczestniczek i uczestników projektu, spotkanie poświęcone było omówieniu wzoru wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spotkanie prowadziła Liliana Helwich – Dyrektor Biuro Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania.

W trakcie spotkania poświęconego „Mojej organizacji” (Blok III) uczestnicy


         Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co można ulepszyć bądź zmienić w Twoim najbliższym otoczeniu, ten tekst adresowany jest właśnie do Ciebie. Jeżeli nigdy nie myślałeś o tym - niech będzie dla Ciebie inspiracją i zaproszeniem.

          Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury” uruchamiają Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Centrum powstaje z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, którzy – bez względu na swój wiek, wykształcenia, doświadczenie – chcą angażować się w działania na rzecz swojej lokalnej społeczności. W ramach Centrum prowadzona będzie „Szkoła Lokalnych Liderów” oraz punkt bezpłatnego doradztwa.

         „Szkoła Lokalnych Liderów” to cykl 6 spotkań szkoleniowych podzielonych na trzy bloki tematyczne, poświęcone roli animatora lokalnego, źródłom finansowania pomysłów, promowaniu realizowanych działań.

.

I BLOK (11 - 13.09.2009) „Ja jako lider i animator”

Tematy zajęć: animator społeczny, rozpoznanie środowiska lokalnego, mobilizowanie ludzi do działania, wykorzystanie potencjału społecznego, ekonomicznego, kulturowego, zarządzanie grupą

Liczba uczestników: 30 osób (trzy 10-osobowe grupy)

Liczba godzin: 16 godzin

Proponujemy weekendowe szkolenia (piątek po południu, sobota, niedziela do południa) dla trzech grup 10 osobowych, które odbędą się w trzech miejscowościach Czarnków, Trzcianka, Wieleń.

II BLOK (15 – 16.09.2009) „Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy”

Tematy zajęć: ABC tworzenia projektów, fundrasing, zarządzanie projektem.

Liczba uczestników: 15 osób

Liczba godzin: 8 godz. (2 popołudnia po 4 godz.)

Miejsce szkolenia: Czarnków.

III BLOK (22.09.2009) „Moja organizacja”

Tematy zajęć: promocja organizacji i jej działań, tworzenie strategii promocji organizacji, nawiązywanie kontaktów z mediami. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady oznaczania projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, tworzenia strategii promocji oraz współpracy z mediami.

Liczba uczestników: 15 osób

Liczba godzi: 8 godz. (1 dzień)

Miejsce szkolenia: Czarnkó
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie,
tel.: 067 253 01 60 wew. 11 06, fax: 067 253 01 78, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl