„Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych” jest miejscem, w którym:

- liderzy lokalni i lokalni animatorzy będą przygotowywani do działalności na rzecz swojego lokalnego środowiska, grupy formalnej albo nieformalnej;
- wspierany będzie proces integrowania działań różnych lokalnych podmiotów działających na terenie powiatu (tworzenie sieci współpracy),
- inicjowane będzie powstawanie grup formalnych lub nieformalnych, a grupy już istniejące uzyskują wsparcie;
- lokalni liderzy, animatorzy lokalni, grupy i podmioty będą wspierane w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację swoich inicjatyw, pisaniu i realizowaniu projektów z różnych źródeł finansowania (wspólnotowe, krajowe, inne zagraniczne).


Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie,
tel.: 067 253 01 60 wew. 11 06, fax: 067 253 01 78, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl