LSR na lata 2014-2020
Facbook LGD


Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tuodpoczniesz.pl
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
Gmina Krzyż Wlkp.
Gmina Lubasz
Gmina Połajewo
Gmina Trzcianka
Gmina Wieleń
Gmina Miasta Czarnków
PCT24

RADA

 

Organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania jest Rada, składająca się z 10 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. WZC wybiera również Przewodniczącego Rady. Do wyłącznych kompetencji Rady należy przede wszystkim dokonywanie oceny projektów oraz wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, a także ustalanie przyznanej kwoty wsparcia.

Członkowie Rady tworzą tzw. „trójkąt współpracy”, gdyż reprezentują trzy kluczowe sektory.

Członkowie Rady:

Anna Mikołajewska-Wojtanowicz - Przewodnicząca Rady

Grzegorz Kaźmierczak

Sylwia Marek

Jan Michałek

Maria Pertek

Monika Piotrowska

Bartosz Sokulski

Andrzej Wojciechowski

Maciej Wolniewicz

Magdalena Zatorska

Biuro Cz-T LGD
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI (adm)


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
STRONA OPRACOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI 4 LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI