LSR na lata 2014-2020
Facbook LGD


Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tuodpoczniesz.pl
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
Gmina Krzyż Wlkp.
Gmina Lubasz
Gmina Połajewo
Gmina Trzcianka
Gmina Wieleń
Gmina Miasta Czarnków
PCT24

doradztwo

 

ZASADY DORADZTWA ŚWIADCZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD

A. Zasady ogólne świadczenia doradztwa:

1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie.
2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGD, mający te zadania w zakresie obowiązków zgodnie z opisem stanowisk.
3. Doradztwo prowadzone jest w Biurze LGD w godzinach jego pracy oraz w uzasadnionych przypadkach w innych godzinach oraz poza biurem, w tym w szczególności w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych.
4. Zgłoszenia potrzeby realizacji usługi doradczej przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze LGD.
5. Co do zasady na spotkania doradcze obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. W uzasadnionych przypadkach usługa doradcza może być udzielona osobie zainteresowanej bez rezerwacji.
6. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
a) ogólne zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
b) typy operacji (projektów) i grupy docelowe w ramach LSR,
c) zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
d) zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników,
e) zasady realizacji i rozliczenia projektów,
f) zasady wypełniania wniosków o płatność dla operacji realizujących założenia LSR.
7. Pracownicy Biura nie wypełniają wniosków o przyznanie pomocy oraz innych formularzy i dokumentów dotyczących naborów, np. załączników do wniosków.
8. Doradca i uczestnik po wykonanej usłudze doradczej wypełniają kartę doradztwa.
9. Za uczestnictwo w doradztwie oferowanym przez biuro LGD wnioskodawca otrzymuje punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru, jeśli jest to potwierdzone wypełnioną kartą doradczą.
10. Na podstawie wypełnionej karty doradztwa prowadzony jest rejestr doradztwa.

B. Sposób pomiaru jakości udzielonego doradztwa:

1. Osoba korzystająca z doradztwa w Biurze LGD wypełnia anonimowo ankietę oceniającą jakość doradztwa świadczonego przez LGD. 

Ankieta dla osób korzystających z doradztwa

Biuro Cz-T LGD
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI (adm)


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
STRONA OPRACOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI 4 LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI