LSR na lata 2014-2020
Facbook LGD


Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tuodpoczniesz.pl
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Gmina Czarnków
Gmina Drawsko
Gmina Krzyż Wlkp.
Gmina Lubasz
Gmina Połajewo
Gmina Trzcianka
Gmina Wieleń
Gmina Miasta Czarnków
PCT24

2016

 
2016-05-19

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania uprzejmie informuje, że działając na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia zwołuje SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, które odbędzie się 2 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (ul. Rybaki 3).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” – uchwała nr 1/2016;

  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia „Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”- uchwała nr 2/2016;

  • Udzielenia absolutorium Zarządowi Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania – uchwała nr 3/2016.

 8. Omówienie bieżącej oraz przyszłej działalności
 9. Wolne głosy i wnioski.

Ze względu na ważność omawianych zagadnień uprzejmie proszę o punktualne i niezawodne przybycie na spotkanie. Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 31 maja tj. (wtorek) do godz. 1500 pod nr telefonu (67) 344 16 53.

Materiały związane z proponowanym porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu w Centrum Rolniczym przy ul. Kościuszki 88/37 w Czarnkowie w Biurze Stowarzyszenia na 3 dni przed Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniem Członków.

              

 

Biuro Cz-T LGD
 
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
tel.: 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl, http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
NIP: 763 206 39 32, Regon: 300 321 143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI (adm)


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
STRONA OPRACOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OSI 4 LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI